การอบรม “Idea Selling for non-sales นำเสนอให้เข้าใจได้ง่ายใครๆก็ทำได้” หลักสูตร 1 วัน

ภาพรวมการอบรมสัมมนา

เป็นการนำหลักการนำเสนอไอเดียมาใช้กับพนักงานในหน่วยงาน technical , non-sales เพื่อให้มีการนำเสนอที่เข้าใจได้ง่าย คนที่ไม่ใช่สาย business ก็สามารถนำเสนอได้อย่างมืออาชีพต่อแผนกอื่นในองค์กรได้ถูกต้อง ตรงประเด็น ส่งผลให้การทำงาน และการสื่อสารในองค์กรดียิ่งขึ้น

 

   ผลลัพธ์จากการอบรม

 • ลดความสูญเสียจากการเสียโอกาสพลาดเลือกโปรเจคดี ๆ เพียงเพราะคนมีไอเดียดี ๆ แต่นำเสนอไม่เป็น ผู้บริหารเลยเลือกคนอื่น
 • สร้างวัฒนธรรมของการมีส่วนร่วม ความรัก ความภาคภูมิใจในองค์กร แม้แต่พนักงานเล็ก ๆ ก็สามารถสื่อสารไอเดียดี ๆ ให้ผู้บริหารเข้าใจได้ พนักงานหน้างานเห็น
 • ผู้บริหารไม่เสียโอกาส เพียงเพราะพนักงานที่มี insight (พนักงานที่อยู่หน้างาน) นำเสนอไม่เป็น บางองค์กรเชื่อว่า ผู้บริหารจะรู้เท่ากับคนที่อยู่ในฟิลด์หน้างานไม่ได้
 • พอพูดไม่เป็น คนก็ไม่ฟัง สักพักคนแนวหน้างานก็ไม่อยากพูด แต่ถ้าพูดเป็น คนฟัง ที่ทำงานแนวหน้าก็อยากพูด
 • ยิ่งวงการ IT เป็นที่ยอมรับกันว่าพูดจาไม่รู้เรื่อง เช่น พวก developer , coding

ซึ่งขยายผลไปแผนกบัญชีพูดแล้วคนก็ไม่อยากฟัง

 • เมื่อไหร่ทำให้วงการ IT และฝ่ายบัญชีพูดจาให้คนเข้าใจได้ คนก็จะเห็นคุณค่าของสองแผนกนี้มากขึ้น และส่งผลโดยรวมให้การสื่อสารในองค์กรดีขึ้น มีประสิทธิภาพส่งผลโดยรวมต่อผลงาน รายได้ขององค์กร
 • พนักงานในองค์กรแผนกที่ไม่ใช่ non-sales เช่น แผนกวิศวกร แผนกไอที แผนกปฎิบัติการ แผนกการเงิน แผนกกฎหมาย แผนกทรัพยากรบุคคล สามารถนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจให้กับอีกฝ่ายได้
 • ประหยัดเวลาในการประชุม โดยใช้การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพนี้ จะทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจได้เร็วขึ้น และลดเวลาการประชุมได้ประมาณ 15-30 นาที
 • สื่อสารได้ชัดเจน โดยการนำเรื่องจากการนำเสนอนั้นไปส่งต่อการทำงาน และปฎิบัติงานต่อได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานโดยภาพรวมขององค์กรดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 • ลดการขัดแย้งกันภายในองค์กรที่เกิดจากความไม่เข้าใจกันในการนำเสนอ ส่งผลให้ขวัญกำลังใจพนักงานดีขึ้น และพนักงานมีโอกาสได้ทำงานกับบริษัทได้ยาวนานขึ้น
 • เพิ่มรายได้ และผลกำไรของบริษัทที่เกิดจากการนำเสนอที่ง่าย สื่อสารเข้าใจกันเองในองค์กรได้มากขึ้น

 

ลักษณะการฝึกอบรม

 • บรรยาย
 • สาธิต
 • บทบาทสมมติ หรือปฏิบัติ
 • Workshop

ระยะเวลาการอบรม

จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) อบรมเวลา 9.00 – 16.00 น.

 

หัวข้อการอบรม

 

09.00– 12.00 น.

 • สิ่งท้าทายขององค์กรในภาพรวม ในการทำให้การนำเสนอจากฝ่าย non-sales
 • หลักการนำเสนอ Idea Selling ของบริษัท startup ชั้นนำ โดยใช้หลักการของโครงสร้างการนำเสนอแบบ Problem , Solution , Plan
 • การทำ one page summary ก่อนการนำเสนอ
 • ขั้นตอนที่ 1 Problem: การเล่าถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงลึก โดยใช้หลักการ Who, What & When , How many , How much
  • Workshop การแบ่งกลุ่มอภิปราย
  • Role play ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ
 • ขั้นตอนที่ 2 Solution : อธิบายถึงวิธีแก้ปัญหาในเชิงลึก แบบสั้นกระชับ โดยใช้หลักการ What , How or validation , How are you better
  • Workshop การแบ่งกลุ่มอภิปราย
  • Role play ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ

13.00 – 16.00 น.

 • ขั้นตอนที่ 3 Plan : อธิบายถึงแผนการของเราในอนาคต โดยใช้หลักการ business model , go to market , team
  • Workshop การแบ่งกลุ่มอภิปราย
  • Role play ตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ
 • เทคนิคในการนำเสนองานต่อแผนกอื่น ๆ ต่อผู้บริหาร ทั้งในแบบ Virtual , Onsite โดยใช้หลักการของ Nonverbal , Verbal
 • วิทยากรให้โจทย์เพื่อให้เตรียมมานำเสนองานต่อหน้าคลาสโดยใช้หลักการ Problem , Solution , Plan และเทคนิคที่ได้สอนไปแล้ว
 • สรุปเนื้อหาการอบรมทั้งหมด และหลักการปฏิบัติสำหรับ 1 เดือนข้างหน้าเพื่อสร้างขั้นตอนการนำเสนอ Idea Selling for non-sales ให้กับพนักงานทุกแผนกในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการสื่อสาร

องค์กรใดสนใจทำ Mini-workshop หลักสูตรนี้ ติดต่อเจ้าหน้าที่เรามาได้

สำหรับ In-House training กรุณากรอกฟอร์มมาได้ที่