การฝึกอบรม 1 วันนี้ ออกแบบมาเพื่อเป็นการเรียนรู้แนวใหม่ที่ช่วยผู้เรียนได้รู้หลักการของระบบการปิดการขายสินค้า และบริการทางโทรศัพท์ โดยใช้แนวทางและเทคนิคที่ใหม่ที่ปรับปรุงให้ทันสมัยเพื่อใช้ทักษะเหล่านี้หาโทรหาลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้น เข้าใจความต้องการของลูกค้า  การสนทนาพูดคุยกับลูกค้าอย่างมืออาชีพ และปิดการขายให้ได้มากขึ้น และในระยะเวลาที่สั้นลง

ผู้เข้าอบรม (ผู้เข้าอบรมไม่ควรเกิน 30 คน)

พนักงานขายทางโทรศัพท์ (เทเลเซลล์) และผู้จัดการขาย โดยไม่จำกัดประสบการณ์ รวมถึงพนักงานแผนกอื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนกขายเพื่อให้เข้าใจภาพรวมและขั้นตอนของการขายทางโทรศัพท์เพื่อทำให้การทำงานประสานงานกับได้ดีขึ้น เช่น แผนกการตลาด แผนกบริการลูกค้า เป็นต้น

วัตถุประสงค์

เมื่อเรียนจบแล้วผู้เข้าอบรมควรจะ

เนื้อหา

รูปแบบการเรียนรู้

ระยะเวลาฝึกอบรม

วันแรก ฝึกอบรม 1 วัน On-site (09.00 – 17.00 น.)

เบรกเช้า       : 10.30 – 10.45 น.

พักกลางวัน  : 12.00-13.00 น.  

เบรกบ่าย      : 14.30-14.45 น.

ค่าบริการ

กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของเราที่ 063-5989799

วิทยากร

อ.ศุภกร บุญเจือ (อ.โทนี่)

อ.โทนี่ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และในระดับปริญญาโท คณะการจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศ มหาวิทยาอัสสัมชัญ (ABAC)

อ.โทนี่ มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทข้ามชาติอย่างเช่น IBM , Schneider Electric , Huawei Technologies, Veeam software , Zendesk, Infobip เป็นระยะเวลา 20 ปี อ.โทนี่ได้ทำงานด้านพนักงานขาย ผู้บริหารด้านการขาย นักวางแผนกลยุทธ์ นักพัฒนาธุรกิจ การให้คำปรึกษากับลูกค้า ในบริษัทที่หลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่ม Enterprise กลุ่ม SME กลุ่ม Start up กลุ่มโรงงานการผลิต กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มค้าปลีก กลุ่มการเงิน แบงค์ บริษัทประกันภัย บริษัทประกันชีวิต โลจิติกส์ กลุ่ม อี คอมเมริ์ช กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มเทเลคอม

ปัจจุบัน อ.โทนี่เป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัท ทีม ซัคเซส จำกัด https://teamsuccess.co.th/ ซึ่งเป็นบริษัท

B2B Sales Agency ที่ให้บริการด้านการขายครบวงจรตั้งแต่การหาลีด บริการทำนัดประชุม บริการ outsource tele sales จัดฝึกอบรม Soft skill ด้านการขายและด้านธุรกิจ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาทางด้านธุรกิจ โดยมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสำหรับสินค้ามูลค่าสูง และธุรกิจแบบ B2B โดยได้รับการตอบรับอย่างดีจากลูกค้าตั้งแต่ธุรกิจ Startup ไปจนถึง Corporate มากมายทั้งในประเทศ และจากต่างประเทศ

Customer’s Video Testimonial

From AJ E-Commerce https://youtu.be/ckZhFshoSTk?si=80kftR-Hj9Ro2xPB

From Humanica , Tigersoft https://youtu.be/o51ZOBnL_EM

From Rocket Digital https://youtu.be/RUa_dVgH1Gs

From Zipevent , Seekster , Precise Corporation  https://youtu.be/ifZW5OTi55g

From True IDC https://youtu.be/TMlXHfCYdbo?si=PAfsiau6Ntws0RjI

From Retail Corporate Company https://youtu.be/OGrAZW5IhQ4?si=mYjxAHlVOD2gog-Q

“ทีมงานผมต้องการทักษะด้านการขายเพิ่มเติม โดยเฉพาะเรื่องการโทร cold call การปิดการขาย และสานต่อธุรกิจกับลูกค้าเก่า จึงได้ให้อาจารย์โทนี่มาสอนทีมงานขายของเราในแผนก AJ

E-Commerce และแผนก AJ EV BIKE ซึ่งหลังจบคอร์ส พนักงานขายของเราได้เทคนิคดีๆเพิ่มเติม เช่น การวางแผนการขาย การโทรหาลูกค้าใหม่ การติดตามงาน และการปิดการขาย อาจารย์โทนี่ยังมีนัดหมายกับทีมผู้บริหารของเราหลังฝึกอบรม เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของพนักงานขายอีกด้วยครับ”

คุณ ณรัช มีมโนนันท์

ผู้บริหาร บริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

“ดิฉันต้องการยกระดับทักษะการขายของทีมงานเพื่อให้สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายที่ไกลกว่า จึงได้เลือกคอร์ส Unlock 10X Sales Success ของ Team Success ให้ทีมงานได้เรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ทั้งการหาลีดใหม่ ๆ การเปิดบทสนทนาและการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ตลอดจนการติดตามความคืบหน้าของงานไปจนถึงการปิดการขาย ซึ่งอาจารย์โทนี่ได้ให้ความความรู้ผ่านการบรรยายและการทำเวิร์กช็อปที่สนุกสนาน ที่สำคัญคือคอร์สนี้ได้ฝึกฝนการทำ account planning และการวิเคราะห์โครงการให้สามารถปิดการขายได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทีมขายเป็นอย่างมากค่ะ”

Miss Thanaphorn Chaiwattanachai

Head of Commercial

True IDC

“เราอยากหาลีดลูกค้าใหม่ๆได้มากขึ้นจากการทำ cold calling ซึ่งอาจารย์โทนี่ได้สอนหลักการ พร้อม workshop role play ให้พนักงานขายของเราได้ฝึกซ้อม จนเรามั่นใจว่า พนักงานขายเราจะติดต่อลูกค้าใหม่ได้เป็นอย่างดี และเพิ่ม Sales pipeline ได้มากขึ้นอีก”

Khun Parote Denskoon – CEO & Co-Founder at Zipevent

“ผมใช้บริการของ Team Success ทั้งส่วนของการหา B2B leads ใหม่ และให้ทีม Sales ของเราได้ฝึกอบรม soft skills ด้านการขาย เพื่อเป็นทั้งช่องทางหาลูกค้าใหม่ และ พัฒนาศักยภาพของทีม”

Khun Chatchanart Jiratornsirikul (JoeZ) – CEO at SeekONE Holding

“ผมมั่นใจว่าถ้าทีมงานผมนำเทคนิคของอาจารย์โทนี่สอนไปใช้ ภายใน 2-3 เดือน ยอดขายจะเพิ่มขึ้นแน่นอน”

คุณ ขวัญชัย ทองเกลี้ยง ผู้จัดการฝ่ายขาย Precise Corporation Public Company Limited

อบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่
Tel. 063-5989799
Line OA : @mastertony 
Email : tony@teamsuccess.co.th